Landåssvingen 15 – Bergen inkluderingssenter og Lægdebanen

Det ferdige bygget med uteområde og idrettsanlegg skal være mest mulig tilrettelagt for sambruk for nærmiljø, lag og organisasjoner. Kommunen ønsker at senteret skal brukes både dag og kveld, av etat for inkludering, men også av lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner innen kultur og idrett. Beliggenheten sentralt på Landås med offentlig uteareal, skole- og idrettsformål i tilknytning til eksisterende park, kirke, fotballbane og boliger legger til rette for en god stedsutvikling med sosial bærekraft. I tillegg har fotballbanen «Baunebanen», nå «Lægdebanen», utvidet og det er bygget et garderobeanlegg i tilknytning til banen.«Lægdebanen» stod ferdig høsten 2020 der Smedsvig Landskapsarkitekter stod for detalj- og arbeidstegninger, mens Bergen inkluderingssenter skal opnes vinteren 2024 og vi har vert med i arbeidet med forprosjektet.

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bergen kommune

Arkitekt:
3RW arkitekter, HLM arkitekter

Størrelse: 25000m2