Landåssvingen 15 – Bergen inkluderingssenter og Baunebanen

Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen med utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter.

Det ferdige bygget med uteområde og idrettsanlegg skal være mest mulig tilrettelagt for sambruk for nærmiljø, lag og organisasjoner. Kommunen ønsker at senteret skal brukes både dag og kveld, av etat for inkludering, men også av lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner innen kultur og idrett. Beliggenheten sentralt på Landås med offentlig uteareal, skole- og idrettsformål i tilknytning til eksisterende park, kirke, fotballbane og boliger legger til rette for en god stedsutvikling med sosial bærekraft. I tillegg har fotballbanen «Baunebanen» utvidets og det er bygget et garderobeanlegg i tilknytning til banen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bergen kommune

Arkitekt:
3RW arkitekter, HLM arkitekter

Størrelse: 25000m2