Kystmuseet, Øygarden

Kystmuseet i øygarden, som er en del av Bergen Museum, er bygget opp rundt et historisk kystkulturmiljø knyttet til sjø og fiskeri. Uteområdene ble tilrettelagt med utgangspunkt i en ambisjon om å bedre fasilitetene for konserter og arrangementer på utearealene ned mot kaien. Dette ønsket man å kunne utvikle med et større scenegulv og et sitteamfi for å kunne tilby bedre forhold til aktører og publikum. Ønsket var et amfi bygget opp av grovere steinblokker, et materiale som skulle gli inn i båtmiljøet og passe til det flotte bygget. Amfiet er forsøkt holdt så enkelt som mulig, med innfelte lyspunkter og uttak for strøm til arrangementer, en gangveg og trapp belagt i ottaskifer som leder fra atkomstpartiet ned til vannet samt en enkel gressflate.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Museum Vest

Arkitekt:
3RW

Størrelse: 3.500 m2

Kostnad: 1.1 MNOK