Kuventræ gravplass

På oppdrag fra Bjørnafjorden Kyrkjelege Fellesråd har vi tegnet et nytt urnefelt på den eksisterende gravplassen på Kuventræ i Os

Urnefeltet har både navnet minnelund, tradisjonelle urnegraver og urnegraver med forutbestemte gravminner som gir valgmuligheter. Vegetasjonsfelt, helleganger og fremtidige gravminner danner buede former som følger terrengformene og vender seg mot gravplassens klokketårn, hvor det er etablert et prydende regnbed. De to minnelundene, hvorav den ene er bygd og den andre kan etableres ved behov, er plassert i i den ytterste «kransen», med utsikt over gravplassen og Ulvenvatnet, like ved gravplassens hovedadkomst. Minnelundene er utformet som sirkelformede plasser med omkransende vegetasjon som på sikt vil danne et skjermet rom, med rosebed sentrert i midten. Vi håper anlegget vil oppleves som et verdig hvilested, hvor de besøkende kan finne ro og trøst.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bjørnafjorden Kyrkjelege Fellesråd

Anleggsgartner:
Gravdal Hage og Anlegg

Størrelse: 1500 m2

Kostnad: 3.5 mill

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter