Krohnstad distriktpsykiatriske senter

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) er Helse Bergens nye lokalsjukehus innen psykisk helsevern for voksne.

Bygget ligger på Danmarksplass, og er omgitt av den sterkt trafikkerte innfartsåren fra sør, Bybanen, Årstad vgs. og Krohnsminde idrettsplass. Utearealet omkring bygget er hovedsakelig offentlig og tilgjengelig areal, og inneholder et nytt Torg, uteservering, bybanestopp og ferdselsårer for gående. Torget har en ren og enkel utforming med et dekke av grus og betong. Et tuntre mitt på plassen er omringet av flere trær, og et vanngardin motvirker støy og visuelle inntrykk fra biltrafikken.

Bygget er 6 etasjer høyt og har takhager/oppholdsplasser utendørs i alle etasjer. De største takhagene ligger på 5.e og 6.e etasje på henholdsvis 280 og 870 kvm. Der er det lagt opp til bl.a. grillplass/utekjøkken, aktivitetsareal, liggestoler og blomstrende bed der flere tusen stauder er plantet. Det er lagt vekt på å lage variasjoner mellom hver etasje for enklere orientering i bygget. Dette er gjort blant annet ved varierende former, farger på møbler og vegetasjon, materialer, konstruksjonsdetaljer mm. Det er frodige balkonger, atrier og takhager noe som også gjenspeiles på fasaden, med store felt av klatreplanter og grønne vegger.

Ved hovedentreen har Norge fått sin første utendørs grønne modulvegg i offentlige miljø! Helt fra begynnelsen i prosessen har en levende grønn vegg vært et tema for prosjektet, noe som gjenspeiler hva som finnes innenfor byggets vegger og et lite stykke bidrag til bedre helse i et ellers trafikkert gatemiljø. I samarbeid med Ljono stauder og Anleggsgartnermester Wikholm er et flertall vintergrønne planter valgt ut.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Helse Bergen

Arkitekt:
Origo arkitektgruppe AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 8 300 m2

Kostnad: 10,5 mill.

Foto: Pål Hoff