JOULE ENTEK – Energi og Teknologibygg på Universitetet i Bergen

Hovedgrepet er å fullføre kvartalsstukturen på Nygårdshøyden, og tilføre området en ny stor plassdannelse og en ny diagonal allmenning som forbinder Bybanestoppet i Nygårdsgaten med Allégaten. Dette åpner opp for at universitetet får en helt ny adkomst fra sør og en god tilgjengelighet til Bybanen.

I konkurransen om nytt Energi- og Teknologibygg var vårt forslag en av to vinnere.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Arkitekt:
B+B Arkitekter og HLM Arkitektur