Indre kai, Haugesund

Haugesunds indrefilet, Indre kai, sto ferdig opprustet i 2009 etter 5 ulike byggtrinn.

Smedasundet med Indre kai er kanskje det mest attraktive rekreasjonsområdet i byen sommerstid, og representerer selve sjelen til Haugesund. Kvaliteter som allerede ligger der er blitt hentet fram og rendyrket ved en gjennomgripende opprydning og fornying av all møblering, skilting og gatedekker m.m. Hele kaiområdet er blitt rustet opp med et sammenhengende brosteindekke fra kaifront til husliv, kun avbrutt med gangstriper av større granittheller ute ved kaikanten og langs serveringsarealet. Disse vil fungere som gangbaner som er fri for alle hinder,
og vil lette ferdselen for funksjonshemmede. På denne måten oppnår man et helhetlig gulv med fleksible bruksmuligheter, selv om kaien har status som fylkesvei – et av de første eksemplene på ´Shared space´ i Norge.

Benker og vann/strømuttak er blitt spesialtegnet for kaien. En helhetsplan for fasadebelysning og utforming av serveringsarealene, med sine gjerder og arkiser, er blitt til i samarbeid med representanter for næringene.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Haugesund kommune

Størrelse: 4500 m2

Kostnad: 14 mill