Indre Arna – ny tett landsby

I samarbeid med Fortunen AS ble Smedsvig landskapsarkitekter engasjert til å utarbeide illustrasjonsplan for stasjonsnære områder i Indre Arna. Illustrasjonsplanen skal inngå i områdeplan for Indre Arna. Arbeidsområdet omfattet også «Fjordbyen», en ny bydel langs østsiden av fjorden. Det er lagt vekt på et bymessig gatenett der fotgjengere, syklister og kollektivterminal er prioritert med effektiv kobling til Arna stasjon. Eksisterende blågrønn struktur ivaretas og kobles til nye parker.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen kommune, Etat for Plan og Geodata

Arkitekt:
Fortunen AS