Hopsfossen – Detaljregulering

Et historisk industriområde skal transformeres til bolig og næring med høye miljøambisjoner.

Hopsfossen skal transformeres til en ny attraktiv bydel med spennende målpunkt for rekreasjon, boliger og næring i transformerte historiske industribygg , samt i nye bygg i samspill med disse.

Et nytt nabolag bygger videre på den industrielle kulturarven og nærhet til sjø og vann. Stedets identitet er utgangspunkt for å skape en mangfoldig, blågrønn og fremtidsrettet bydel med sterk egenart og et godt sted å bo.

I samarbeid med Vill Plan som plankonsulent og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS på vei og VA.

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS

Arkitekt:
MAD arkitekter

Størrelse: 40 000 m2