Hopsfossen – Detaljregulering

Et historisk industriområde skal transformeres til bolig og næring med høye miljøambisjoner.

Et historisk industriområde skal transformeres til bolig og næring med høye miljøambisjoner.Det verneverdige industrimiljøet Hopsfossen skal transformeres til en ny attraktiv bydel med spennende målpunkt for rekreasjon, boliger og næring i transformerte historiske industribygg , samt i nye bygg i samspill med disse.

Et nytt nabolag bygger videre på den industrielle kulturarven og nærhet til sjø og vann. Stedets identitet er utgangspunkt for å skape en mangfoldig, blågrønn og fremtidsrettet bydel med sterk egenart og et godt sted å bo.

I samarbeid med Vill Plan som plankonsulent og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS på vei og VA.

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS

Arkitekt:
MAD arkitekter

Størrelse: 40 000 m2