Hopsfossen – Detaljregulering

Kulturhistorisk industristed transformeres til område med høye miljøambisjoner for rekreasjon, bolig og næring.

Det ble drevet trikotasjefabrikk på Hop mellom 1879 og 1976, kjent og kjær som Pedek’en på bergensk folkemunne. Fabrikken hadde sin storhetstid på 1950-tallet, og produserte bl.a. bomullsundertøy og strikkekofter. På det meste var 350 mennesker tilknyttet fabrikken. Her ble bygget arbeiderboliger i to bygg, og egen skole for barna tilknyttet fabrikken. Bygningsmiljøet består og er i bruk til bolig og diverse næringsaktører.

Industrimiljøet tett på Nordåsvannet og Nesttunvassdraget reetableres som bydel, med målpunkt for opplevelser og rekreasjon, boliger og næring i bestående og nye bygninger, og i det tradisjonsrike kulturlandskapet i sjøkanten.

Det nye nabolaget bygger videre på stedets sterke egenart, den industrielle kulturarven og stedets tidsdybde, identifisert i landskapet, bygningene og kraftproduksjonen. Landskapsprosjektet ønsker å være fremtidsrettet, med stort søkelys på ombruk av materialer, bevaring av natur og etablering av ny vegetasjon, og overvannshåndtering i dagen.

Samarbeid med Vill Plan, MAD arkitekter og Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS. MAD arkitekter har laget illustrasjonene.

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS

Arkitekt:
MAD arkitekter

Størrelse: 40 000 m2