Hermansverk sentrumsplass

Med Borgaren har Hermansverk fått en sentrumsplass som knytter de omkringliggende bygningene sammen, til tross for riksvegen som går tvers over plassen. Borgaren tydeliggjør et fotgjengerprioritert område, der riksvegen blir et sekundært element, uten å miste trafikkmessige kvaliteter, etter ´Shared Spaceprinsippet.

Plassgulvet, med sin store flate av lys betong, omrammet av et bånd avgranitt, forsøker å binde de omkringliggende bygninger sammen og bygge ned hindringer for bevegelser mellom disse.

Det store skrånende arealet erstattes med definerte flater som bindes sammen av et trappeanlegg med sittetrinn og trapp i granitt – på samme måte som fruktdyrkerne har terrassert sine marker. Det øvre arealet benyttes som p-plass og det nedre som plassgulv for hverdagens små møter og festdagenes større arrangementer.

Det er tatt utgangspunkt i bygdas sterke tilknytning til fruktdyrking. Det er plantet pæretrær på plassen og epletrær på kaféens uteservering. På begge sider av riksvegen er det etablert soner med løs grus og frukttrær/prydtrær for å skape mindre steder i det store rommet.

Belysningen er løst med 12m høye skråstilte multimaster av corten langs riksvegen, og en gruppe med tre multimaster fra 9 – 12m inne på plassen. Disse gir en scenografisk belysning som framhever viktige soner på plassgulvet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Leikanger kommune

Størrelse: 4000 m2

Kostnad: ca 8 mill.

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS