Hermansverk sentrumsplass

Sentrumsplassen behandler gulvet som et fotgjengerprioritert område, der riksvegen blir et sekundært element, uten å miste trafikkmessige kvaliteter. Gulvet forsøker å binde de omkringliggende bygninger sammen og bygge ned hindringer for bevegelser mellom disse.

Det store skrånende arealet erstattes med definerte flater som bindes sammen av et trappeanlegg med sittetrinn og trapp i granitt. Det øvre arealet benyttes som p-plass og det nedre som plassgulv for hverdagens små møter og festdagenes større arrangementer. Et gruslagt felt med benker under et pæretre lager et intimt rom.

Det er tatt utgangspunkt i bygdas sterke tilknytning til fruktdyrking. Det er plantet pæretre på plassen og epletrær på kafèens uteservering.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre:
Leikanger kommune

Størrelse: 4000m2

Byggeår: 2009-2011

Kostnad: ca 4 mill.

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS