Hegreneset – En ny bydel i Byfjorden

Slik vil vi åpne opp og tilrettelegge Hegreneset for byens befolkning

Hegreneset skal transformeres til en ny, attraktiv bydel med boliger, næring og spennende utearealer for rekreasjon og aktivitet. Kombinasjon av nye bygg i samspill med transformerte bygg; den store havnesiloen og Møllekvartalet får nytt liv. Sjøpromenaden, som vil omkranse hele Hegreneset, leder fra Nyhavn  til Breiviken via et nytt badeområde ytterst på neset og en bystrand ved det gamle Krutthuset som to viktige målpunkt. Promenaden vil fungere som en rød tråd og en svært viktig gangforbindelse gjennom prosjektområdet.

Det nye nabolaget ved byfjorden bygger videre på den industrielle kulturarven. Stedets identitet er utgangspunkt for å skape en mangfoldig, blågrønn og fremtidsrettet bydel med sterk egenart og et godt sted å bo.

Sammen med Saaha Arkitekter og ABO Plan og Arkitektur som plankonsulent arbeider vi med detaljreguleringsplan for prosjektet på oppdrag for Profier AS. Vi gleder oss til fortsettelsen i samarbeid med et kreativt team og alle offentlige myndigheter som har store forventninger til dette prosjektet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Profier AS

Arkitekt:
Saaha Arkitekter / ABO Arkitekter

Størrelse: 50 000m2