Hegreneset – En ny bydel i Byfjorden – Detaljregulering

Slik vil vi åpne opp og tilrettelegge Hegreneset for byens befolkning

Hegreneset skal transformeres til en ny, attraktiv bydel med spennende målpunkt for rekreasjon, nye boliger og næring i transformerte bygg, som den store havnesiloen og Møllekvartalet, samt i nye bygg i samspill med disse.

Sjøpromenaden vil omkranse hele neset og lede til et nytt sjøbad ytterst på neset, en bystrand ved det gamle Krutthuset og videre til Breiviken. Promenaden vil fungere som en rød tråd gjennom prosjektområdet.

Et nytt nabolag ved byfjorden bygger videre på den industrielle kulturarven. Stedets identitet er utgangspunkt for å skape en mangfoldig, blågrønn og fremtidsrettet bydel med sterk egenart og et godt sted å bo.

Sammen med Saaha og ABO arkitekter har vi levert konseptplan for prosjektet på oppdrag for Profier, og står nå i startgropen for planfasen for dette spennende transformasjonsprosjektet.

Vi gleder oss til fortsettelsen i samarbeid med et kreativt team og alle offentlige myndigheter som har store forventninger til dette prosjektet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Profier AS

Arkitekt:
Saaha Arkitekter / ABO Arkitekter

Størrelse: 50 000m2