Handelshøyskolen BI og Kong Christian Frederiks plass

Smedsvig Landskapsarkitekter AS har vært ansvarlig for utforming av alle uteområder rundt det nye BI-bygget og Cornerteateret på Marineholmen i Bergen.

Tomten er overtatt fra et tidligere skipsverft med tørrdokk, slipp og kraner. Ambisjonen var å la disse elementene skinne gjennom og kombinere de med dagens bruksområder. Eksisterende betong og stål er tatt med i prosessen og skaper et område der det grove maritime inntrykket er bevart, samtidig som det skaper spennende overganger til et mer moderne uttrykk.

Kaiarealene omkring bygget inngår i en sammenhengende havnepromenade, som i fremtiden vil omkranse hele Damsgårdssundet innenfor Puddefjordsbroen. Tomten ligger også i krysningspunktet for den fremtidige gangveitrafikken mellom Løvstakksiden og sentrum. Torget vil være et møtepunkt i området, der gående fra Løvstakken, Møhlenpris og sentrum vil møtes når broen over Damsgårdssundet står ferdig.

Dekket på kaiene består av norsk eik og plass-støpt, koste hvit betong, mens Kong Christian Fredriksplass har fått dekke av høykvalitets, hvite betongheller i storformat.

De oransje «nokkene” som er montert på plassen gir referanse til verftsvirksomheten som var her tidligere, og fungerer som uformelle sitte- og skatelement. Sommeren 2018 ble det tilrettelagt for bading med bystrand mot Puddefjorden.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre:
GC Rieber

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Anleggsgartnermester Askeland AS

Størrelse: 12 200 m2

Byggeår: 2009-2011

Kostnad: 15 mill.