Friområde Solheimsviken

Friområdet ligger mellom Damsgårdsveien og Michael Krohnsgate og sikrer tverrforbindelsen mellom sjøen og opp mot Løvstien og Løvstakken. Området er opparbeidet som en park med oppholdsplass, leke-og aktivitstilbud og en gangforbindelse. Parken har en høydeforskjell på elleve meter. Terrenget er terrassert og høydeforskjellen er utnyttet til solebakke/akebakke og terrengsklier. Det er sikret universell tilkomst fra Damsgårdsveien og opp til det sentrale oppholds-og aktivitetsområdet. Her er pannabane for ballspill, trampoline, slakk line, benker og bord. Videre til Michael Krohnsgate er det trapper. Benker og bord er plassert der solforholdene er best – morgen og kveld. Plantefeltene er beplantet med robuste og frodige busker, stauder og prydgress – samt solbær og rød og hvit rips.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS