FRI 1 Damsgårdsveien

Friområde i Solheimsviken opparbeidet som gangveg og park i et terrassert landskap.

Friområdet ligger mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate og sikrer tverrforbindelsen mellom sjøen og opp mot Løvstien og Løvstakken. Området har en høydeforskjell på 11 meter. Høydeforskjellen er utnyttet til å skape et terrassert landskap, men sole- og akebakker og terrengsklier. Det er sikret universell tilkomst fra Damsgårdsveien og opp til det sentrale oppholds- og aktivitetsområdet. Her er pannabane for ballspill, trampoline, slakkline, benker og bord. Videre til Michael Krohns gate er det trapper. Benker og bord er plassert der solforholdene er best – morgen og kveld. Plantefeltene er beplantet med robuste og frodige busker, stauder og prydgress – samt solbær og rød og hvit rips.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 1000 m2

Kostnad: 2.5 mill

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter