Folkeparken, Kjelvene skatearena

Folkeparken med skateanlegg på Kjelvene i Stavanger

Folkeparken på Kjelvene er resultat av vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen «Aktivt møtested» som Kulturdepartementet sammen med Stavanger kommune gjennomførte i 2003. 

Hovedelementene er et aktivitetsområde med ballarena – basketball, fotball med mer – og et «månelandskap» i plasstøpt betong for rullende aktiviteter – rollerblades, skateboard, BMX-sykkel med mer – for øvrig det første plasstøpte skateanlegget i Norge. Med sin uformelle karakter er anlegget ment å skulle appellere til spontan idrettsaktivitet, mer enn det formelle idrettsanlegg gjør.

«Solegget» i Johannesparken over gaten – en idé fra konkurranseforslaget – har materialisert seg i en stor glassfiber-appelsin som lyser i den mørke parken.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Stavanger kommune, Park og Idrettsavd.

Størrelse: 3500 m2

Kostnad: 5,5 MNOK