Fjell Festning

Tilrettelegging av universelt utformet turløype

Målet med prosjektet er å skape en helhetlig og unik turopplevelse for alle gjennom tilrettelagt informasjon og oversiktlige omgivelser. Prosjektet er presentert som en rapport med retningslinjene for en universell utformet turløyp ved Fjell festning.

Vi tar utgangspunkt i brukerne og presenterer prinsipper for hvordan utformingen av turløypen kan løses for universell utforming og tilpasning til landskapet. Barn, unge, voksne og eldre besøker Fjell Festning, og vil nyte godt av de forbedringene og fasilitetene som blir etablert. I hver av disse gruppene er det mennesker med særlig behov for tilretteleggelse.

Enkle analyser har gitt oss forståelse for brukergruppenes særlige behov og ønsker. Resultatene fra brukerundersøkelsene er omskrevet til målbare fordeler som videre er definert i et helhetlig skissekonsept. For å oppnå et vellykket prosjekt, har målet vært å utforme tiltak som brukeren raskt oppfatter som nyttige, brukbare og ønskelige. I tillegg har tiltakene en form og en materialbruk som passer inn i omgivelsene de skal fungere i.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Fjell Kommune

Størrelse: 300 meter turløype

Foto: Fjell Kommune