Fantoft studentby

Konkurranseforslag om ny park ved studentboliger

Studentskipnaden på Vestlandet; SAMMEN, ønsker å tilby gode velferdsordninger og et godt bomiljø, for å gjøre Bergen til en attraktiv studentby.

Et allerede godt utarbeidet konsept finner vi i det nye navnet, SAMMEN. Det inneholder alle aspekter som tilhører hverdagen for studenter. I Bergen ser vi dette utspiller seg på en strategisk god måte med aktiviteter i hele byen. Bybanen er i dag det viktigste bindeleddet for å transportere mennesker mellom, å:

– bo sammen
– trene sammen
– spise sammen
– snakke sammen
– leke sammen
– sammen helse

Sunne sammen i Fantoftbyen
Kan man samle alle disse aspektene på et sted? Prosjektet “Sunne Sammen i Fantoftbyen”, har som mål å tilby aktivitet for alle. Det skjer gjennom en høy grad av programmering i det offentlige rom. Fantoft besitter en utmerket posisjon for å oppnå dette. Fantoftbyen er i direkte kontakt med bybanen som gjør avstanden til sentrum kortere. Her møter man studenter fra alle verdensdeler, omkringliggende naboskap med barn, unge og eldre, men mangler gode uteområder for aktivitet og tilhørighet. Man kan enkelt forestille seg et yrende liv på stedet om man tilrettelegger for aktiviteter, med riktig verktøykasse.

Oppdragsgiver:
Sammen - Studentskipnaden i Bergen