Erdal ungdomsskole

Utvidelse og oppgradering av uteområdene til Erdal ungdomsskole på Askøy

Erdal ungdomsskole skal utvides med et nytt tilbygg, og i den forbindelse utvides og oppgraderes også uteområdene med fokus på høy kvalitet i utformingen for å kompensere for manglende uteoppholdsareal. Smedsvig Landskapsarkitekter har vært prosjekterende LARK i skisseprosjektet på oppdrag fra Askøy kommune.

Et viktig grep for å skape tryggere og mer attraktive uteområder er å forby kjøring inn på skoleplassen og fjerne dagens parkeringsplass. Dette frigjør areal som transformeres til aktivitets- og oppholdsområder. Utforming og møblering har fokus på å skape attraktive uterom som gjør at ungdommene vil trekke ut i friminuttene, enten for aktiv lek og bevegelse eller for opphold, avslapping og studering. Det etableres derfor romslige takoverbygg hvor elevene kan oppholde seg på dager med dårlig vær, med plass til apparater og sittegrupper. Aktiviteter og oppholdsplasser spres til alle deler av skolegården for å aktivisere hele uteområdet samtidig som det skapes ulike soner. I tråd med prinsippet om å «se og bli sett» er aktiviteter sentrert til midten av de ulike sonene, mens oppholdsplasser er lagt til kantsonene.  Eksisterende koller og skogsområder som rammer inn skolegården utgjør en stor kvalitet med funksjon som oppholdsareal og leskapende og romdannende element. Koller og skogsområder bevares derfor i størst mulig grad, og tilrettelegges med enkle grep for utvidet bruk.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Askøy kommune

Arkitekt:
Artec AS

Størrelse: 12 000 m2