Eidfjord torg og sjøfront

Prosjektering av nytt torg og forlengelse av promenade i Eidfjord sentrum med mål om å skape et attraktivt og tilgjengelig sjøfrontområde

Den sentrale, solfylte og sjønære grusplassen i Eidfjord sentrum som i dag benyttes for parkering skal transformeres til et inviterende og grønt torg med tilhørende promenade og kai. Det nye torget henvender seg mot sjøen, men nedtrapping fra det øvre nivået langs hovedveien ned til promenaden i form av plantefelt og sittetrinn som gir fine oppholdsplasser og god forbindelse til sjøkanten.

Torgplassen utgjør en allsidig plass i form av en åpen flate med belegg av naturstein som vil kunne benyttes for arrangementer og sosiale samlinger. Enkeltstående trær, skulpturelle granittblokker, lysarmatur og et vannarrangement bidrar til å gi plassen karakter. Langs hovedveien etableres en torghall med uteservering. Hallen vil skjerme mot trafikk og gir le på plassen.

Samarbeid med HLM Arkitektur på oppdrag fra Eidfjord kommune.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Eidfjord kommune

Arkitekt:
HLM Arkitektur AS

Størrelse: 4 700m2

Kostnad: 4,5 mill