Eidfjord bygdaheim

Eidfjord Bygdaheim ligger på en høyde sør for Eidfjord sentrum og Rv7 med god utsikt over Eidfjorden.

Sykehjemmet ligger i utkanten av et boligområde bestående av eneboliger og serviceboliger tilhørende sykehjemmet. Snasehagen og hagene forøvrig skal fungere psykisk og fysisk styrkende for beboerne. De skal være synlig innefra for å motivere til bruk. Grønne omgivelser minsker stress og hindrer uro. Karakteren skal være intimt, men oversiktlig. Utearealene er fordelt på flere mindre rom knyttet til ulike avdelinger. Rundt hele sykehjemmet går en turvei med sitteplasser. På sørvestsiden av bygget går sløyfen gjennom en ny frukthage med eple- og kirsebærtrær. Sansehagen som tilhører demensavdelingen ligger sørvendt og vil bli opparbeidet som en sansehage. Her er det tilrettelagt for flere oppholdsplasser i sol som er skjermet fra parkering og adkomstareal. Hagene mot nord har en flott utsikt mot fjorden.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Eidfjord kommune

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 8 000 m2

Kostnad: 9 mill.