DnB i Solheimsviken

Smedsvig Landskapsarkitekter AS har vært ansvarlig for utforming av uteområdene rundt det nye DnB-bygget i Solheimsviken i Bergen.

DnB bygget i Solheimsviken er et langstrakt bygg, som står langs vannkanten til Damsgårdsundet. Eiendommen er 290 meter lang og 65 meter bred. Bygget er stykket opp for å tillate ferdsel og visuell kontakt mellom lokalveien bak bygget, og Damsgårdsundet. Disse gårdsrommene fungerer også som visuelle brytninger når man beveger seg i lengden av bygget, på innsiden eller utsiden. Gårdsrommene er autonome rom som er frodige og visuelt pirrende.

Forplassen, foran bygget, mot Damsgårdsundet strekker seg langs hele bygget. Forplassen er tilført en større grad av egenart. En identitets-skapende struktur der støpejernsheller er brukt for først gang, kombinert med densifalt og granittheller.

Dette knytter den langstrakte plassen sammen, og skaper gjennkjennbarhet. Hver inngang får sitt eget særpreg samtidig som Damsgårdsundet får en sterkere identitet. Sirkelen er brukt i formspråket på forplassen og danner mindre plasser, framhever innganger, oppholdssteder, grønne felt, og sittekanter.

Promenaden på kaien er på et noe lavere nivå en forplassen. Promenaden er en del av en overordnet plan for havnepromenaden rundt Damsgårdsundet. Overgangen til forplassen og høydeforskjellen, benyttes til sitteplasser beskyttet fra nordavinden med leskjermer og uformelle oppholdsmuligheter. Småbåthavnen knyttet til promenaden bidrar til liv og røre langs vannkanten.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
G.C Rieber Eiendom AS

Arkitekt:
Arkitektkontor Petter Bogen AS

Anleggsgartner:
Boasson AS

Størrelse: 9 500 m2

Kostnad: 27 mill.

Foto: Pål Hoff