Det Norske Veritas – Marineholmen

Marineholmen er under utvikling fra verfts- og industriområde til en moderne forsknings- og næringspark innenfor marin virksomhet, samt at det planlegges for 350-400 nye boliger på denne attraktive tomten på solsiden av Damsgårdssundet tett på Nygårdsparken.

Det Norske Veritas GL skal inn som leietaker i det siste store nybygget som er reist i regi av GC Rieber Eiendom på Marineholmen. De nærmeste naboene til DNV blir Handelshøyskolen BI-Bergen, Vitensenteret VilVite, Universitetet i Bergen (Institutt for biologi, Informatikk med flere), og Nansensenteret. Alle disse prosjektene inngår som del av den nye urbane bydelen som er under utvikling på Marineholmen.

Bygget er oppført med en svært høy miljøklasse og er et av de første prosjektene i Bergen som er klassifisert som Breeam Excellent. Bygget har kontorer, laboratorier, kantine, møterom, sykkelparkering, bilparkering, garderobeanlegg og plass til 250 arbeidsplasser.

Utomhusanlegget viderefører de høye kvalitetene som vi tidligere har lagt inn i naboprosjektene BI, Vil Vite og Høyteknologisentret, med høykvalitetsdekker av lys betong, granitt og maisgrus. Vegetasjonsbruken i dette prosjektet blir unik, ettersom det er det første prosjektet der Breeam-kravene også blir gjort gjeldende for plantevalget. Alle planter må være dokumenterte norske naturplanter. Dette er planter som ikke finnes på markedet i planteskoler, og er derfor produsert fra frøstadiet for utplanting våren 2016.

Allmenningen langs byggets østside vil knytte Nygårdsparken tettere på Damsgårdssundet, og vil derfor få et sobert og sterkt grønt preg.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
GC Reiber Eiendom AS

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Løvaas AS

Størrelse: 7 000m2

Kostnad: 9.2 mill

Foto: Pål Hoff