Damsgårdsveien Miljøgate

Transformasjonsområdet Damsgårdssundet Sør ved Puddefjorden i Bergen har gjennom flere år gjennomgått store endringer fra et nedslitt industri- og havneområde til et attraktivt byområde med nye boliger og næringslokaler m.m. Damsgårdsveien er åren som skal knytte de nye prosjektene i Damsgårdssundet Sør sammen.

Fra å være en røff og slitt gate med mye industri forvandles nå Damsgårdsveien til en trivelig miljøgate med mange grønne innslag, muligheter for lek og møblering. Bilen har fått en lavere prioritet til fordel for de myke trafikantene. Fartsgrensen er redusert og det vil ikke være mulighet for gjennomkjøring over Markusplassen, noe som vil redusere biltrafikken i gaten. Kansteinen er lagt med en lav vis slik at gangtrafikk på tvers av gaten gjøres lettere. Kjørebanen blir underlagt de tre allmenningene som krysser Damsgårdsveien i form av et dekke av storgatestein og kun 2cm vis på kantsteinen. Det skal være mulig for alle å krysse gaten uten hinder på disse punktene.

Stauderabatter med små trær vil bidra prege gatebildet i hele strekket og gi den et grønt preg. Gaten vil også få en delvis åpen overvannshåndtering. Fallforholdene i gaten er lagt slik at vannet samler seg i allmenningnene, og dernest føres ut til sjø enten i form av spesialdesignede rist- og rennesystemer eller i åpne brosteinsrenner.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB)

Størrelse: 6500m2

Kostnad: 8 mill