Damsgårdssundet Havnepromenade, Bergen

Promenaden for alle

I forbindelse med transformasjonsprosessen som finner sted ved Damsgårdssundet er byggingen av havnepromenaden et element som vil binde hele området sammen. Promenaden bygges bygges bit for bit i forbindelse med ulike byggeprosjekter, og vil pågå over mange år. Når promenaden står ferdig vil den være et unikt tilbud til den kommende bydelens befolkning, og for hele Bergen for øvrig. Det er laget rapporter som stiller strenge krav til universell utforming for å sikre at dette blir en promenade for alle, og til øvrig materialbruk, slik at promenaden får et helhetlig uttrykk.

 

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Byggherre:
G.C.Rieber Eiendom AS, BOB Eiendom AS, JM Norge AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS, Gravdal Hage og Anlegg AS, Askeland AS, Boasson AS

Byggeår: 2008- pågående

Foto: Pål Hoff