Damsgårdssundet Havnepromenade, Bergen

Bergen sin nye sjøfront med promenaden for alle

I forbindelse med transformasjonsprosessen som finner sted rundt Damsgårdssundet er byggingen av havnepromenaden det viktigste grepet for å binde hele området sammen. Promenaden bygges bygges bit for bit i forbindelse med ulike byggeprosjekter, og har allerede pågått over mange år. Promenaden er et unikt tilbud til den nye bydelens befolkning, og for hele Bergen for øvrig. Smedsvig utarbeidet en kvalitetsplan som ble politisk vedtatt og som stiller strenge krav til universell utforming for å sikre at dette blir en promenade for alle, og til øvrig materialbruk, slik at promenaden får et helhetlig uttrykk.

 

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
G.C.Rieber Eiendom AS, BOB Eiendom AS, JM Norge AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS, Gravdal Hage og Anlegg AS, Askeland AS, Boasson AS

Størrelse: 2,5km

Foto: Pål Hoff