Damsgårdssundet nord

Transformasjon av nedlagt industri og lite brukte havneområder i damsgårdssundet til en ny bydel med variert byliv, har vært en pågående prosess de siste 10-15 årene

Delprosjektet ‘Damsgårdssundet nord’ består av 4 delfelt som vil til sammen sluttføre byutviklingen langs sjøkanten. Intensjonen med prosjektet har vert å skape et attraktivt boligområde langs sjøkanten uten å stenge for den visulle kontakten for de bakenforliggende områdene.  Boligområdet tenkes som et redskap for å gi bydelen som helhet et løft og dermed effektivt bidrag til en fornyelse av bydelens identitet.

Fra å være en røfft og slitt industripreget gate forvandles nå Damsgårdsveien til en trivelig miljøgate med boliger og næring. Opphøyde, forlengende gangfelt i brostein og granitt planlagt etter prinsippet om ‘Shared space’ med flere kombinerte formål på samme område, vil gi en estetisk og brukervennlig opplevelse av gaten.  Smedsvig Landskap har vert landskapsarkitekter for alle del-feltene der vi har jobbet for å tilrettelegge for det gode live mellom husene – uterom med god kontakt til sjøen, private- og offentlige oppholdsplasser, samt solfylte, attraktive takhager.

Helhetsplanen av utomhusarealene for bebyggelsen viser en leken og frodig utforming som inviterer beboerne til en variert bruk av arealene. Gårdsrommene blir tilrettelagt for både noe lek og opphold, takhager med overdekket utekjøkken og sittegrupper for store og små grupper og en havnepromenade med utsikt og nærhet til sjøen.

Uterommene har enkel materialbruk med lys grus, betongheller, cortenstål og tre. Her er stor frodighet med hekker som skille mellom private uteplasser og fellesområdene, med bærbusker, duftende planter, prydgress, prydbusker, trær, klatreplanter og egne dyrkningskasser. Vi ivaretar også livet for biologisk mangfold med å etablere insektshotell og fuglekasser på takhagene.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskap AS

Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling AS

Arkitekt:
Felt 1-1(Artec) Felt 1-2(Mad) Felt 2-1(OG) og Felt 2-2(Artec)

Størrelse: 4 200m2