Damsgårdssundet nord

Transformasjon av nedlagt industri og lite brukte havneområder i damsgårdssundet til en ny bydel med variert byliv, har vært en pågående prosess de siste 10-15 årene

Delprosjektet ‘Damsgårdssundet nord’ består av 4 delfelt som vil til sammen sluttføre byutviklingen langs sjøkanten. Vi er prosjekterende LARK for alle delområdene Alumen (Artec), Kuben (MAD), Delegården (KALEIDOSCOPE) og Kranen (Artec) og har fulgt prosjektet hele veien gjennom rammesøknadsprosesser og byggeoppfølging. Intensjonen med prosjektet har vert å skape et attraktivt boligområde langs sjøkanten uten å stenge for den visulle kontakten for de bakenforliggende områdene.  Boligområdet tenkes som et redskap for å gi bydelen som helhet et løft og dermed effektivt bidrag til en fornyelse av bydelens identitet.

Fra å være et røft og slitt industripreget område forvandles det nå til et trivelig bomiljø med frodige gårdsrom, enkle lekeplasser og en 10m bred havnepromenaden offentlig for hele byen. På takene kommer det takhager med sosiale soner, felles utekjøkken, møblering og parsellhage. På bakkeplan blir det etablert flere sosiale, grønne soner, og ikke minst er det planlagt en 10 meter bred kaipromenade.

Helhetsplanen av utomhusarealene for bebyggelsen viser en leken og frodig utforming som inviterer beboerne til en variert bruk av arealene. Gårdsrommene blir tilrettelagt for både noe lek og opphold, takhager med overdekket utekjøkken og sittegrupper for store og små grupper og en havnepromenade med utsikt og nærhet til sjøen.

Uterommene har enkel materialbruk med lys grus, børstet betong, cortenstål og tre. Her er stor frodighet med hekker som skille mellom private uteplasser og fellesområdene, med bærbusker, duftende planter, prydgress, trær, klatreplanter og egne dyrkningskasser. Økolog har vert delaktig med utvelgelsen av plantene etter strenge BREEAM krav. Vi ivaretar også videre livet for biologisk mangfold med å etablere insekthotell og fuglekasser på takhagene.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskap AS

Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling AS

Arkitekt:
Felt 1-1(Artec) Felt 1-2(Mad) Felt 2-1(OG) og Felt 2-2(Artec)

Anleggsgartner:
Jans Hageservice

Størrelse: 4 200m2