Bydraget Osøyro

Gater og byrom med shared space

Vi har etablert en langsiktig strategi som kan utfylles trinnvis og som vil styrke sentrum en tydelig og fremtidsrettet identitet med historisk forankring. Bydraget kobler sentrum sammen med boligområdene både på øst- og vestsiden av Oselven og omhandler også utvikling av en elvepromenade. Bydraget legger til rette for et Os som tiltrekker seg folkeliv, handel, kultur og ressurspersoner. Et moderne sentrum som folk liker å benytte seg av, et sentrum som står på skuldrene til lokale tradisjoner i hjertet av et særpreget landskap. Imidlertid gjorde bilbaserte asfaltflater byrommene utflytende og lite samlende. For å samle Bydragets miljø til et felles sted med en tydelig identitet, er det viktig å etablere et enhetlig bygulv, – et bygulv som klart viser et urbant miljø der handel, service og sosiale aktiviteter har hovedfokus. Biler og varelevering foregår på de syklende og gåendes premisser gjennom miljøgate- prinsippet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Os kommune

Arkitekt:
3RW arkitekter

Størrelse: 6000

Kostnad: 5.5 MNOK