Bergensmeieriet -detaljregulering

Bergensmeieriet er en del av det store transformasjonsprosjektet på Mindemyren- en av landets største områdeplaner.

Langs Kanalveien og Bybanen til Fyllingsdalen sør for Bergen sentrum, ligger transformasjonsområdet Mindemyren. Bergen kommune har gjennom en områdeplan lagt til rette for en storstilt transformasjon av Mindemyren – fra et slitent lager- og industriområde til en ny bystruktur med bolig- og næringskvartal og offentlige gater, torg og parker. Et viktig grep er gjenåpning av vassdraget mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet som nå er blitt en åpen kanal som styrker overvannshåndteringen og det biologiske mangfoldet i området.

Bergensmeieriet felt S8 og S10 er ett av transformasjonsprosjektene i områdeplanen, fra industri (meierivirksomhet) til nytt allsidig byområde med gode urbane kavaliteter,  som skal inneholde næring, kultur, bolig, utdanning og rekreasjon. Smedsvig Landskapsarkitekter har vært med på å detaljreguleringen av området og har lagt vekt på å legge til rette for samspill mellom de ulike brukergruppene i de offentlige byrommene og gateløpene. Flerbruk, sambruk, grønn overvannshåndtering og aktive byrom vært førende for programmeringen av Bergensmeieriet. Hovedideen bak den store områdeplanen har vært å revitalisere Mindemyren fra et tungt industrielt område til en attraktiv bydel for både arbeidstakere, beboere i området og i tilgrensende området og at det også skal bli en attraksjon for hele Bergens befolkning. Et sentralt grep er å gjenåpne kanalen som vil gå som en blå og grønn streng gjennom området og binder sammen hele Mindemyren. Med den nye bybanen er kontakten med byen og befolkningen snart etablert.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bonava AS

Arkitekt:
M.A.D

Størrelse: 36 000m2

Kostnad: -

Foto: MIR