Bergensmeieriet – S10

Første byggetrinn i transformasjonsprosjektet Bergensmeieriet består av en ny offentlig allmenning med frodige regnbed, grønne gater og byrom med høy kvalitet, samt et felles gårdsrom med lek og opphold. En svanemerket, bilfri ny bydel over garasje med parkering, varelevering og renovasjon for store deler av Mindebyen.

I fremtiden kommer Bergensmeieriet til å bli et inkluderende nabolag med helt nye svanemerkede leiligheter, butikker, kaféer, samlingspunkt og aktivitetsområder. To av meieribyggene skal bevares, noe som vil sikre og fremheve det historiske ankeret i den ellers toppmoderne, bilfrie bydelen med underjordisk parkeringskjeller. Bergensmeieriet | Nytt nabolag i Bergen – Kommer for salg – Bonava

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bonava AS

Arkitekt:
MAD / TAG

Størrelse: 36 000m2

Foto: MIR/Smedsvig Landskap