Averøy skole

Vi deltok i konkurransen om Averøy skole

Skolens uteareal ligger i et landskap bestående av flatt myrlandskap, småkupert terreng med svakt bølgende formasjoner og noen mer markerte koller – et naturskjønt landskap der fantasien og leken lett kan gripe fatt. Visjonen er å få de naturgitte kvalitetene
fra den fine beliggenhet til å bli et aktivt tilbud for skolen. Naturen skal ikke bare være en passiv ramme om skolen, men være en aktiv del av skolens liv.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Arkitekt:
HLM Arkitektur

Størrelse: 15 000m2