Askøy vidergående skole og kulturhus

Våren 2019 vant vi totalentreprisekonkurransen for Askøy videregående skole og kulturhus sammen med Constructa entreprenør, HLM Arkitektur og Multiconsult.

Nye Askøy vgs skal huse 970 elever og skolebygget har en grunnflate på ca 7. 300m2. Utearealene er 13 000m2 der oppholdsplassene er fordelt på to nivåer. En skoleplass tilknyttet hovedinngang og kantine, og en verkstedsplass tilknyttet undervisningen for de tekniske fagene.

Prosjektet skal gjennomføres med sikte på å oppnå miljøsertifisering som Breeam Excellent.

Det er derfor vektlagt særlig blågrønne løsninger, miljøvennlig materialbruk og et vegetasjonsbilde basert på norske naturplanter

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Vestland Fylkeskommune

Arkitekt:
HLM arkitektur

Størrelse: 13.000m2

Kostnad: 18 mill

Foto: Smedsvik Landskapsarkitekter/MIR