Askøy vidergående skole og kulturhus

Våren 2019 vant vi totalentreprisekonkurransen for Askøy videregående skole og kulturhus sammen med Constructa entreprenør, HLM Arkitektur og Multiconsult.

Nye Askøy vgs skal huse 970 elever og skolebygget har en grunnflate på ca 7. 300m2 og et utearealene på ca. 13 000m2

Skolens ute- og oppholdsarealer er fordelt i tre soner rundt bygget. Øvre skoleplass er tiltenkt rekreasjon, opphold, ballspill og andre aktiviteter. Verkstedsplassen består av den«nedre» delen av skoleplassen mot sør. Denne plassen er tilpasset yrkesfaglige retninger med behov for øvingsareal, lagringsplass, samt renovasjon. I nordvestlighjørne av tomten, er det tilrettelagt med sansehage, som skal stimulere sansene og gi en terapeutisk opplevelser.

Prosjektet skal gjennomføres med sikte på å oppnå miljøsertifisering  «Breeam Excellent». Det er derfor vektlagt særlig blågrønne løsninger, miljøvennlig materialbruk og et vegetasjonsbilde basert på norske naturplanter

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Vestland Fylkeskommune

Arkitekt:
HLM arkitektur

Anleggsgartner:
Wikholm anleggsgartnermester AS

Størrelse: 13.000m2

Kostnad: 18 mill

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter/MIR