Åsane vgs. og kulturhus

I 2016 vant vi pris- og designkonkurranse med samspill for Nye Åsane Videregående sammen med HLM Arkitektur.

Den nye skolen samler de tre ulike videregående skolene i Åsane i ett bygg, i tillegg til at bygget skal huse et nytt kulturhus og nye lokaler for bydelens bibliotek. Skolen og kulturhuset vil bli en motor for å videreutvikle et levende, miljøvennlig og aktivt bydelssentrum. Et stort, sentralt torg – Åsanes torgallmenning – vil i framtiden strekke seg fra Bybanestoppet til kirken og den nye skolen og kulturhuset. Dette blir et nytt møtested og hjørnesteinen for det nye sentrum i Åsane. Med dette prosjektet ser vi for oss at bygulvet strekker seg helt inn til byggets hovedinngang, og inviterer besøkende og elever inn i det store adkomstatriet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hordaland Fylkeskommune

Arkitekt:
HLM Arkitekter og B+B Arkitekter AS

Størrelse: 24000m2

Byggeår: 2020

Kostnad: 18 mill