Åsane vidergående skole og kulturhus

I 2016 vant vi pris- og designkonkurranse med samspill for Nye Åsane Videregående sammen med HLM Arkitektur, B+B Arkitekter, Constructa Entreprenør og Multiconsult.

Skolen samlokaliserer de ulike videregående skolene i bydelen, og inneholder dessuten et topp morderne kulturhus og bibliotek.

Utomhusområdet rundt den nye videregående skolen har tre kjerneområder. Adkomstplassen er skolens ansikt utad, og inviterer elever og besøkende inn i det store adkomstatriet. Det er tenkt at plassen i framtiden vil bli en del av et større torg som strekker seg helt fra Bybanestoppet til kirken, den nye skolen og kulturhuset, og forhåpentligvis fungere som møteplassen for det nye sentrum i Åsane.

Lenger vest glir adkomstplassen over i en skolepark der det er rikelig med sitte- og oppholdsmuligheter for elever og ansatte. Her finner vi også en leselund, bordtennisbord, muligheter for å drive med ballspill og andre aktiviteter på toppen av det markante, oransje gummilandskapet. Terrengformen rommer også et sykkelhus.

Verkstedsplassen på nordsiden av bygget er yrkeselevenes utegulv for praktiske oppgaver. En stålstruktur med klatreplanter rammer inn plassen og vil på sikt dempe virkningen av byggeaktivitet på plassen, og definerer samtidig gateløpet og skaper en grønn vegg langs gaten mot Horisont.

I tillegg har skolen en frodig takhage laget for sosialt samvær. Her er det vid utsikt og gode solforhold på varme sommerdager.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Vestland Fylkeskommune

Arkitekt:
HLM Arkitekter og B+B Arkitekter AS

Størrelse: 24000m2

Kostnad: 18 mill

Foto: Pål Hoff