Åsane vgs. og kulturhus

Et stort sentralt torg – Åsanes Torgallmenning – strekker seg fra  Bybanestoppet til kirken og fram til det nye kulturhuset og skolen. Vi ønsker at det store nye bygulvet på plassen skal strekke seg helt inn til byggets hovedinngang og invitere besøkende til kulturhuset og skolens elever inn til det store adkomstatriet.

Det nye skole- og kulturbygget deler kvartalet inn i tre uteområder. Et adkomsttorg mot kirken og torget i sør, en skolepark mot park og idrettsarena i sør og vest, og en verkstedsplass mot nord. En blågrønn streng går langs øst og sørsiden og forbinder skoleparken og adkomstorget.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hordaland Fylkeskommune

Arkitekt:
HLM Arkitekter og B+B Arkitekter AS