Alversund skole og flerbrukshall

Ny barneskole og skolegård i Alver kommune

Prosjektet er basert på en 1. plass i en designkonkurranse fra 2017 og er gjennomført i en totalentreprise med samspillsfase. Skolen stod klar til skolestart høsten 2021.

Prosjektet omhandler ny barneskole for 450 elever med flerbrukshall og skolegård. Skolegården inneholder forskjellige miljøer og aktivitetssoner i henhold til tomtens topografi og vegetasjon, og krav til innhold. Utearealet er delt inn i tre områder; den indre skolegården med rolig lek, det dynamiske lekearealet med ballspill og lekeapparater, og det ytre skogskledde terrenget til naturopplevelser og rollelek. Alle sonene har ulike karakterer og ett alderstrinn skal i løpet av et friminutt kunne bevege seg, ha tilgang og sin plass i alle tre aktivtetssoner. Vi ville skape et stimulerende fysisk miljø som underbygger utendørs lek, tilpasset for den enkelte elev, og oversiktlig og romslig nok til store grupper.

Sentralt i skolegården planlegges en multibane som vil kunne gi mange tilbud og uant aktivitet på et konsentrert område. Her er det mulighet for aktivitet dagen igjennom. Ballspill er populært og en multibane gir mulighet til å få inn flere ballaktiviteter parallelt. Et opphøyd tredekke like ved multibanen vil kunne fungere som en scene. Multibanens ytterkanter i vest og sør formes for skate- og sykkelaktiviteter og har en leken geometri som utfordrer brukerne til bevegelse. I vest gir varierende sitte- og liggetrapper mulighet til opphold. Banen vil også kunne islegges vinterstid ved å stenge slukene og etablere et enkelt vanningssystem.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Alver kommune

Arkitekt:
HLM Arkitekter

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 18 500m2

Kostnad: 11 mill

Foto: Pål Hoff/Smedsvig Landskapsarkitekter