Alversund Skule og Fleirbrukshall

Vinner av konkurransen om Alversund skule.

Smedsvig landskapsarkitekter skal sammen med HLM Arkitekter AS, Multiconsult AS og Constructa Entreprenør AS tegne Alversund skule!
Prosjektet omhandler ny barneskole for 450 elever med flerbrukshall og skolegård. Skolegården inneholder forskjellige miljøer og aktivitetssoner i henhold til tomtens topografi og vegetasjon, og krav til innhold. Utearealet er delt inn i tre områder; den indre skolegården med rolig lek, det dynamiske lekearealet med ballspill og lekeapparater, og det ytre skogskledde terrenget til eventyr og fantasi.

Prosjektet skal gjennomføres i en totalentreprise med samspillsfase og skal stå klar allerede i juni 2020.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Lindås Kommune

Arkitekt:
HLM Arkitekter

Størrelse: 18 500m2

Byggeår: 2020