Adolph Bergsvei 58

Boligprosjekt i fortettingsområdet på Sletten i Bergen

To boligbygg er organisert omkring et stort felles tun der parkeringsgarasjen er lagt under deler av tunet. Store plantekasser i cortenstål vil skape et frodig gårdsrom der forhagene til leilighetene i 1 etg. vil skape liv omkring tunet. I overgangen mellom tunet og terrenget i sør ligger møteplassen på den mest solrike plassen på tunet der det er tilrettelagt for lek, aktivitet, grilling og opphold.

En turvei er anlagt i den bratte skråningen opp mot Mannsverk ved hjelp at ståltrapper, naturstein og gruslagte stier plassert nennsomt i terrenget. En gammel branndam og en kanonstilling fra 2 verdenskrig er integrert i friområdet. Området er revegetert med blomstereng og treplanting med flere sorter av løvtrær.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Konseptbygg AS

Arkitekt:
B+B arkitekter

Anleggsgartner:
Jan´s Hage AS

Størrelse: 11 000m2

Kostnad: 4.5 mill