Husnes Kulturskole

Husnes Kulturskole er integrert i torget og den sterke aksen som strekker seg fra Opsangervannet og gjennom hele sentrum. Arealet rundt kulturskolen og er tenkt som et område som kan benyttes av ungdom. Der de kan delta på egne premisser i det offentlige rom. Et sted der en kan vise sine ferdigheter for et forbipasserende publikum og samtidig være en aktiv del av bybildet.

Kulturhusets løftede bygningskropp fram mot plassen skaper visuell sammenheng mellom de ulike nivåene utenfor kulturskolen.De forskjellige nivåene danner forskjellige uterom. Området direkte nedenfor hovedinngangen fungerer som scenegulvet, med et trappeamfi på to sider.

Leselunden, mellom hovedinngangen og biblioteket er en tilbaketrukket og fredelig lund. Med direkte adkomst fra plassen inn i biblioteket er det muligheter for lesing sittende på benkene eller liggende på gresset under kirsebærene.