Norges Handelshøyskole

NHHs campus ligger på et høydedrag bestående av flere åsrygger som gir et kupert terreng med variert vegetasjon. Det har vært viktig i prosjektet å unngå store inngrep i dette landskapet.   Landskapsanlegget er derfor en konsekvens av knappe areal, der det ligger mellom eksisterende  bygg, nye bygg og kollene i det kuperte landskapet.

Det er først og fremst bevegelsene rundt bygget som løses i landskapsanlegget. Dette gir mye harde flater; betongdekke, asfalt og fast grus. For å myke opp dette, er det brukt vegetasjon aktivt både på bakkeplan, fjellskjæringer og takflater. Overvannet utnyttes til å skape to fordrøyningsdammer med vannelskende planter og gresskledde overvannsgrøfter.

Mellomrommet mellom nybygg og eksisterende bygg er utnyttet til vrimleareal – som en forlengelse av vrimlearealet inne. Det smale arealet har fått et gulv av lys, plasstøpt og kostet betong. Til dette rommet er det laget en skulpturell sittebenk og et veggmaleri av kunstneren Anders Sletvold Moe.

Utenfor kaffebaren i sørvest er det etablert et oppholdsareal som terrasseres opp mot den naturlige fjellveggen. Terrassene er bygget opp av cortenstålplater og dekket er fast grus. Terrassene er møblert med bord, stoler og en lang benk inn mot fjellveggen. Et kirsebærtre bringer vegetasjon inn på plassen som ellers er omkranset av eksisterende løvskog.

Norges Handelshøyskoles nybygg ble åpnet 26.august av kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Statsbygg

Arkitekt:
Link arkitektur AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 6500 m2

Kostnad: 8.5 mill.

Foto: Odd Mehus