Straume sjøfront

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Veidekke

Anleggsgartner:
Askeland AS

Størrelse: 12 500m2

Kostnad: 6.5 mill