Skipet kontorbygg, Arenumtomten

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Arenum Eiendom AS

Størrelse: 4 500m2

Kostnad: 16 mill.