Nordahl Grieg vgs

Skolegård med bruk av overvann som viktig element

I januar 2006 vant Smedsvig Landskapsarkitekter AS, i samarbeid med Link Signatur, 1.plass i konkurransen om en ny videregående skole på Sørås i Bergen. Prosjekteringen gikk raskt i gang og i november 2006 var forprosjektet ferdigstilt. Visjonen ved utarbeidelsen av landskapsplanen var å skape en robust og vakker skolepark med varierte aktivitetsområder for 850 elever med ulike interesser og behov. Formgiving av uteområdene skulle ta utgangspunkt i stedets karakteristiske skålform, og sammen med skolebyggets plassering gi gode, lune og solfylte uterom.

Den gamle skolegårdens tid er over – mennesket vil ha store grøntarealer og gode møteplasser – vi laget derfor en skolepark. I arbeidet med å skape en slik park har det vært viktig å danne ulike arenaer på skolen som inspirerer elevene til å utøve fysisk aktivitet, samtidig som man stimulerer elevenes sosiale behov ved å lage formelle og uformelle møtesteder.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hordaland Fylkeskommune

Arkitekt:
LINK arkitektur AS

Anleggsgartner:
Wikholm Anleggsgartnere

Størrelse: 40 000 m2

Byggeår: 2010

Kostnad: 24 mill

Foto: Pål Hoff